Dấu Kho

ORIGINAL

ORIGINAL

Mã số: KV007

Chọn mẫu
NGÀY THÁNG NĂM

NGÀY THÁNG NĂM

Mã số: KV002

Chọn mẫu
HÀNG MẪU

HÀNG MẪU

Mã số: KV015

Chọn mẫu
DẤU OK

DẤU OK

Mã số: KV004

Chọn mẫu
ĐÃ NHẬP KHO

ĐÃ NHẬP KHO

Mã số: K001

Chọn mẫu
ĐÃ XUẤT KHO

ĐÃ XUẤT KHO

Mã số: K002

Chọn mẫu
Dấu Kho Vận

Dấu Kho Vận

Mã số: DKV001

Chọn mẫu
Dấu kho vận

Dấu kho vận

Mã số: DKV002

Chọn mẫu
KIỂM SOÁT CONTROLED

KIỂM SOÁT CONTROLED

Mã số: DKV005

Chọn mẫu
DẤU KHÔNG KIỂM SOÁT

DẤU KHÔNG KIỂM SOÁT

Mã số: DKV01

Chọn mẫu
DẤU TÊN HÌNH TRÒN

DẤU TÊN HÌNH TRÒN

Mã số: TEN009

Chọn mẫu

SẢN PHẨM CỦA HÃNG DẤU ĐÓNG LỚN NHẤT NHẬT BẢN SHACHIHATA (1925)

Thiết kế bởi Huesoft