Các công ty chủ động khắc dấu doanh nghiệp

Theo luật Doanh nghiệp 2014 kể từ ngày 01/7/2015 bắt đầu có hiệu lực cho phép công ty chủ động khắc dấu doanh nghiệp. Trong luật này cải cách cho phép doanh nghiệp chủ động về con dấu đóng xem như là một vấn đề cải cách mạnh mẽ nhất của văn bản luật này.

 

Mặc dù hiện nay các sở kế hoạch đầu tư chưa có vướng mắc nào liên quan đến quy định về con dấu doanh nghiệp.  Nhưng thực tế trong những ngày đầu áp dụng đã cho thấy sự bỡ ngỡ của các doanh nghiệp cũng như các công ty kinh doanh ngành, nghề khắc dấu trước sự thay đổi lớn này, như:

nhiều công ty khắc dấu vẫn ngại trước việc đáp ứng nhu cầu làm con dấu của doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp; doanh nghiệp băn khoăn về giá trị pháp lý của con dấu khi không phải qua đăng ký với cơ quan công an như trước đây…

Để các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh an tâm áp dụng quy định mới, cần khẳng định lại một số điểm liên quan đến con dấu doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

– Về hình thức, nội dung, số lượng con dấu:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu.  Công ty có thể chọn con dấu hình tròn, oval hay hình bất kỳ miễn là phải chứa thông tin tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Nhưng đó là lý thuyết, chúng tôi khuyên quý công ty nên chọn mẫu dấu chuẩn từ xưa đến nay để tránh những phiền hà không đáng có.

Cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp đã thay đổi theo hướng cởi mở, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. – Về cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp:

Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần điền các thông tin và gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp.

– Về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

Theo quy định tại bản Dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét thông qua, nội dung thông báo mẫu dấu do doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm thông tin về thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Như vậy, thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định; tuy nhiên, lưu ý rằng, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay, trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã công bố các thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp. Việc thực hiện này đã tạo nên một bước tiến mới về công khai hóa thông tin doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư có thể thuận lợi trong việc tìm hiểu về đối tác kinh doanh của mình.

Tóm lại, từ 01/7/2015, doanh nghiệp đã có thể tự làm lấy con dấu của mình hoặc tự do sử dụng dịch vụ khắc dấu trên thị trường. Nếu doanh nghiệp chọn con dấu Xstamper trong quá trình làm hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư TPHCM thì chúng tôi sẽ khai báo và đăng ký trên cổng thông tin quốc gia. Quý công ty không phải làm gì cả, chỉ lấy con dấu về và sử dụng mà không quan tâm đến vấn đề nào khác

2 thoughts on “Các công ty chủ động khắc dấu doanh nghiệp”

  1. Cám ơn bạn đã cung cấp thông tin này. Như vậy thì tôi không cần phải theo form dấu doanh nghiệp là dấu tròn mà có thể sử dụng hình khác vd hình oval hoăc hình chữ Nhật đúng không ad?

    1. Vâng a, theo luật doanh nghiệp thì bạn có thể sử dụng các hình khác nhau. Không cần phải hình tròn.
      Tuy nhiên để tránh phức tạp không đáng có, bạn nên sử dụng form dấu tròn chuẩn của sở kế hoạch đầu tư

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *