Dấu khắc sẳn

Dấu khắc sẵn hay còn gọi là dấu tiêu đề. Các con dấu này có nội dung phổ biến được sử dụng răt nhiều tại các công ty, cửa hàng, kho bãi…
Bạn có thể chọn mẫu dấu sau, và chọn màu sắc con dấu.
Con dấu này có sẵn mực cho bạn đóng dấu đến 5000 lần. Sau đó bạn bơm mực dấu đóng và tiếp tục sử dụng

Showing 1–9 of 24 results