Dấu tên Katakana

Khắc dấu Katakana dành cho các bạn du học sinh hoặc sống và làm việc tại Nhật Bản

Để đặt con dấu này các bạn chỉ cần gửi tên của người đặt dấu. Chúng tôi sẽ chuyển thành chữ Katakana giúp các bạn.

Showing the single result