Khắc dấu 3 - 4 dòng

Khắc dấu Xstamper Quix dùng cho nội dung 3 – 4 dòng

Con dấu này có kích thước khá lớn phù hợp cho các nội dung như LOGO, địa chỉ công ty hoặc các nội dung phức tạp trong khoảng 3-4 dòng

Con dấu Xstamper Quix được hãng dấu đóng lớn nhất và lâu đời gần 100 năm của Nhật Bản. Được nghiên cứu sản xuất vào năm 2016 và hiện nay đã phổ biến trên toàn thế giới.

Sử dụng dòng mực Xstamper chống nước và đóng dấu sắt nét. Đảm bảo không lem nhòe khi thấm nước.

Showing all 4 results