Phôi in dấu

Phôi in dấu, sử dụng để khắc dấu theo yêu cầu. Phôi dấu đóng này chỉ được dùng cho máy in dấu của hãng Shachihata Japan

Chúng tôi chỉ cung cấp giá phôi và các vật tư cho các cơ sở khắc dấu, công ty khắc dấu có sử dụng máy khắc dấu thẩm thấu Xstamper

Để nhận báo giá vui lòng email đến chúng tôi để nhận các thông tin báo giá này

No products were found matching your selection.