Mực dấu Xstamper Quix

Mực dùng dấu dùng để thêm cho con dấu đóng thẩm thấu Xstamper Quix

Mực có độ tinh khiết cực kỳ cao, rất mịn để có thể thẩm thấu qua bề mặt con dấu Quix. Mực có khả năng chống nước tuyệt đối. Lúc đóng dấu sử dụng mực này có thể ngâm giấy vào nước mực vẫn không lem.

Bạn có thể sử dụng mực dấu này để bơm cho các khay mực dấu sử dụng con dấu cao su.

Showing all 2 results