Dấu đã chi tiền

Con Dấu đã chi tiền được sử dụng rất phổ biến tại các công ty các bạn phòng hành chánh và phòng kế toán

Con dấu này đã được khắc sẵn nội dung vì đây là kiểu khá là thông dụng. Nhiều công ti và văn phòng đã tin tưởng bên mình và đặt rồi.

Con dấu thẩm thấu bên mình sử dụng mực cao cấp

Showing the single result