Dấu đã thanh toán

Con dấu đã thanh toán được sử dụng tại tất cả các cửa hàng.  việc đóng dấu đã thanh toán vào phiểu thu là điều hiển nhiên
Con dấu đã thanh toán được bán tại các nhà sách Fahasa trên toàn quốc. Trong dấu đã có sẵn mực để bạn sử dụng khoảng 5000 lần đóng mới phải thêm mực.

Được xử dụng dòng mực không lem nhòe trong nước việc bảo quản tài liệu rất tốt.

Bạn có thể tham khảo và đặt hàng thêm: http://khacdaux.com .

Showing all 2 results