Dấu đóng lên nhựa

Dấu đóng lên nhựa hay bất kỳ vật liệu nào đều cũng cần độ chính xác và sắc nét cao.

Dấu đóng hiệu Xstamper của hãng Shachihata Japan đáp ứng được các tiêu chí đó.

Hơn thế nữa dấu đóng lên nhựa của Xstamper còn đạt được vượt xa mong đợi của bạn.

Dấu đóng của Xstamper xử dụng dòng mực không độc hại cho môi trường do free sylene.

Với khoảng 5000 lần đóng cho một lần thêm mực nhằm tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.

Dấu đóng đang hướng tới mọi đối tượng khách hàng từ thành phố trung tâm cho đến vùng xa của tổ quốc.

 

Showing all 5 results