Dấu đóng thẩm thấu

dấu đóng thẩm thấu là công nghệ độc đáo của hãng dấu đóng lớn nhất Nhật Bản. Công nghệ đóng dấu này hơn hẵn các con dấu đóng thông thường xoay lật của các hãng khác

dấu có thể khắc mọi hình ảnh khác nhau từ khắc dấu tên, dấu chức danh, dấu địa chỉ và dấu chữ ký…

Dấu thẩm thấu sử dụng dòng mực đăc biệt chống lem nhoè khi thăm nước. Dấu có sẵn mực và chỉ cần thêm mực sau mỗi 5000 lần đóng dấu

Bạn có thể sử dụng mực dấu thẩm thấu để bơm vào khay mực dấu thông thương.

Showing 1–9 of 30 results