Dấu khắc sẵn

Những con dấu khắc sẵn các tiêu đề thường được sử dụng hàng ngày tại các cửa hàng, kho hay các công ty vận chuyển hoặc các shop bán hàng online dùng để đóng dấu lên bưu kiện, hay các giấy tờ liên quan.

Các con dấu có nội dung như dấu Đã Thanh Toán, dấu Đã Thu Tiền, dấu đóng Đã Xuất Kho…Dấu đóng có sẵn mực rất nhiều và chỉ bơm thêm mực sau mỗi khoảng 5000 lần đóng dấu.

Bạn có thể tham khảo mực dấu và cách đổ mực con dấu. Liên hệ nhà phân phối tại https://phucma.com.vn 

Showing 1–9 of 25 results