Dấu thẩm thấu

Dấu thẩm thấu là tên gọi cho dòng dấu đóng với công nghệ thẩm thấu. Mực tự động thấm ra màn dấu. Thay cho việc xoay chấm đóng như những con dấu trên thị trường

Với công nghệ này, con dấu đóng sẽ sắt nét hơn, tiết kiệm mực và hạn chế bay hơi làm khô mực. Vì vậy con dấu Xstamper Quix chi cần đổ thêm mực sau mỗi 5000 lần sử dụng

Bạn có thể đăt khắc dấu theo yêu cầu từ con dấu tên, con dấu chữ ký, dấu doanh nghiệp tại website khắc dấu

Bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm của cùng hãng Shachihata tại website văn phòng phẩm

Showing 1–9 of 21 results