Khắc dấu chức danh

Khắc dấu chức danh theo yêu cầu của quý khách. Con dấu chức danh bao gồm tên và chức vụ. Con dấu này được sử dụng rất phổ biến tại các phòng ban công ty.

Thông thường con dấu này sẽ có 2 dòng.

Hiện nay các bạn có thể đặt khắc dấu online tại trang web khacdaux.com. nhưng tương lai, các bạn có thể đặt dấu tại các cơ sở khắc dấu, cửa hàng dấu đóng trong toàn quốc

Chúng tôi sử dụng con dấu thẩm thấu thay cho các con dấu xoay lật. Con dấu này có nhiều ưu điểm hơn. Như khắc dấu sắt nét và nhanh hơn, tiêt kiệm mực và đổ mực dấu dễ dàng hơn nhiều

 

Showing 1–9 of 10 results