Khắc dấu địa chỉ

Hiện nay chúng tôi nhận khắc dấu địa chỉ theo yêu cầu của quý khách hàng. con dấu Xstamper Quix với công nghệ thẩm thấu giúp khắc dấu sắt nét. Hơn hẵn các con dấu xoay lật tại các cơ sở khắc dấu trên toàn quốc

Để đặt khắc dấu online. Bạn vào web khacdaux.com chọn kích thước con dấu phù hơp. VD địa chỉ bạn dài có thể dùng con dấu 4 dòng trở đi

Sau đó bạn chọn màu và nhập thông tin cần in dấu. Chung tôi sẽ thiết kế gưỉ mail bạn tham khảo và xác nhận. Sau đó tiến hành khắc dấu giao hàng cho bạn

Con dấu địa chỉ có chứa sẵn mực. Bạn chỉ cần thêm mực dấu sau mỗi 5000 lần đóng

 

Showing all 9 results