Khắc dấu doanh nghiệp

Khắc dấu doanh nghiệp hay dấu tròn. Đăng ký hồ sơ dấu lên cổng thông tin quốc gia.

Theo luật doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp tự chủ về mẫu dấu và số lượng con dấu. Các doanh nghiệp có thể đặt khắc bao nhiêu con dấu tuỳ ý. Và việc đặt khắc dâu tại các cơ sở khắc dấu trong toàn quốc

Chúng tôi chỉ nhận khắc dấu tròn công ty khi các bạn đăng ký thành lập tai sở kế hoạch đầu tư tp hcm. Các hồ sơ này sẽ được chúng tôi upload lên cổng thông tin quốc gia

Showing all 9 results