Khắc dấu hình ảnh

Khắc dấu hình ảnh, các bạn có bao giờ tưởng tượng rằng con dấu có khả năng khắc sắt nét. đối với con dấu xoay lật tại các cơ sở khắc dấu trên địa bàn thì không sắt nét. Vì vậy khó khắc được hình ảnh

Con dấu Xstamper với công nghệ thẩm thấu giúp tái hiện hình ảnh chính xác. Mực dấu hoạt động theo nguyên lý thấm vào mặt dấu như in lụa. Vì vậy đóng dấu rất sắt nét.

Mực dấu Quix không lem nhoè và bạn chỉ cần bơm mực cho con dấu sau mỗi 5000 lần đóng.

Showing 1–9 of 11 results