Khắc dấu logo

Đặt khắc dấu LOGO theo yêu cầu. Chúng tôi sử dụng con dấu thẩm thấu Xstamper Quix. Sản phẩm của hãng dấu đóng lớn nhất và lâu đời gần 100 năm của Nhật Bản

Không như những con dấu Xoay lật chấm mực bạn đặt ở các cơ sở khắc dấu. Con dấu thẩm thấu có nhiều ưu điểm hơn. Khắc các hình ảnh Logo sắt nét hơn. Mực thấm đều và đẹp hơn nhiều.

Mực con dấu này kháng nước tuyệt đối. Bạn có thể đổ mực dấu dễ dàng sau mỗi 5000 lần đóng dấu. Ngoài ra bạn có thể dùng mực dấu này bơm vào khay mực dấu để sử dụng con dấu cao su

Showing 1–9 of 12 results