Khắc dấu tên

Hiện nay các bạn có thể đặt khắc dấu tên theo yêu cầu tại website khacdaux. (viết tắt của khắc dấu Xstamper)

Chúng tôi sử dụng con dấu của hãng dấu đóng lớn nhất Nhật Bản – Shachihata Japan. Con dấu công nghệ thẩm thấu cho mực thấm ra bản in. không sử dụng nguyên lý xoay lật chấm mực như con dấu tại các cơ sở khắc dấu.

Con dấu này với khả năng khắc rất sắt nét. Để đăt in dấu tên. các bạn chọn mẫu dấu 1-2 dòng. Upload tên cần khắc dấu.

Chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế và gửi lại, khi bạn xác nhận thì chúng tôi khắc dấu và giao hàng cho bạn

Showing 1–9 of 12 results