khắc dấu theo yêu cầu

Nhận khắc dấu theo yêu cầu của quý khách hàng. Quý khách có thể đặt khắc dấu tên, dấu chức danh, dấu logo hay bất kỳ dấu nào

Chúng tôi sử dụng con dấu Xstamper Quix .Với công nghệ thẩm thấu của hãng dấu đóng lớn nhất Nhật Bản. Shachihata Japan.

Để đặt in dấu, vui lòng chọn mẫu dấu với kích thước phù hợp. Chọn màu sắc và upload nội dung cần khắc dấu

Chúng tôi sẽ thiết kế gửi bạn tham khảo và xác nhận trước khi tiến hành in dấu giao hàng cho bạn

Với con dấu thẩm thấu thì đã chứa sẵn mực và bạn chỉ cần thêm mực sau mỗi khoảng 5000 lần đóng

Showing 1–9 of 14 results